POWIATY W POLSCE - WWW.INFOPOWIAT.PL
 WWW.INFOPOWIAT.PL
Wykaz powiatów w Polsce. Mapa powiatów w Polsce. Herby Powiatów. Liczba ludności w poszczególnych powiatach. Podział na powiaty ziemskie i grodzkie. Powiaty w liczbach. Powiaty w poszczególnych województwach.Wykaz Powiatów Ziemskich
Wykaz Powiatów Grodzkich

Powiaty w Województwach
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 kontakt z autorem:

nasze pozostałe strony
Gminy w Polsce
Stopnie Wojskowe
Wybory w Polsce

---
Powiat to jednostka samorządu terytorialnego drugiego stopnia, to także jednostka podziału administracyjnego obejmująca część województwa. Funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 roku. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 314 powiatów ziemskich i 66 miast na prawach powiatu, potocznie nazywanych powiatami grodzkimi.
Organami władzy powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu na czele ze starostą. W Przypadku miast na prawach powiatu funkcję rady powiatu oraz starosty pełnią odpowiednio rada i prezydent miasta.
W ostatnim czasie można zauważyć nasilenie głosów nawołujących do likwidacji powiatów. Powiaty pełnią jednak ważną rolę w Polsce lokalnej. Starostwu powiatowemu podlegają miedzy innymi: Powiatowe Urzędy Pracy, Wydziały Komunikacji (wydawanie praw jazdy i rejestracja pojazdów), Szkoły Ponadgimnazjalne, Szpitale Powiatowe, Wydziały Geodezji, itp.
Największe i Najmniejsze Powiaty:
Największy Powiat Ziemski

Powiat Białostocki
Największy Powiat Grodzki

Warszawa
Najmniejszy Powiat Ziemski

Powiat Bieruńsko-Lędziński
Najmniejszy Powiat Grodzki

Świętochłowice

Mapa Powiatów w Polsce


Nazwy Powiatów - Nazwy powiatów są zazwyczaj odprzymiotnikowymi formami nazw miast w których siedzibę mają władze powiatu (np. Sieradz - sieradzki). Czasami utworzona w ten sposób nazwa nie wskazuje jednoznacznie na miasto, przykładem są dwa powiaty brzeskie, w jednym siedzibą władz powiatu jest miasto Brzeg, w drugim Brzesko.
Część powiatów ma nazwy dwuczłonowe, dotyczy to tych powiatów gdzie istnieją dwa równorzędne ośrodki miejskie np. powiat ropczycko-sędziszowski.
Dwa powiaty wzięły swoje nazwy od nazw pasm górskich tj. bieszczadzki i tatrzański.
---

 REKLAMA ZARABIAJ 50$ DZIENNIE

---