Gmina Oława udostępnia system konsultacji społecznych

0
9

Udostępniliśmy dla Państwa Elektroniczny System Konsultacji Społecznych. Celem systemu jest danie obywatelom możliwości wpływu na proces legislacyjny, a tym samym poprawę jakości decyzji i stanowionego prawa.

Elektroniczny System Konsultacji Społecznych znajduje się pod adresem:  www.konsultacje.gminaolawa.pl

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji jak i osób prywatnych, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczą skutki proponowanych przez samorząd działań. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji.

Elektroniczny System Konsultacji Społecznych powstał w ramach programu: Cyfrowy Urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów gminy Oława na który gmina Oława otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł. Więcej o projekcie – czytaj tutaj

Źródło materiału: www.gminaolawa.pl