Odrzańska Droga Rowerowa wykonana w 60 %

0
10

Obecnie wykonano 60% planowanej inwestycji pn. „Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława”. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem miasta Oławy i gminy Oława, w ramach której na terenie obydwu samorządów powstanie łącznie 44 km ścieżek rowerowych. Od października br. rowerzyści będą cieszyć się nową infrastrukturą.

Zadanie obejmuj wytyczenie tras rowerowych, oraz w zależności od istniejącego stanu infrastruktury – modernizację nawierzchni bądź budowę nowych dróg rowerowych. Cześć tras rowerowych wymaga jedynie oznakowania oraz zainstalowania infrastruktury towarzyszącej, tzw. miejsc odpoczynku: stolików i ławek.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Miasto Oława jest liderem projektu, gmina Oława partnerem.

Mapa: © autorzy OpenStreetMap – więcej informacji o licencji na www.openstreetmap.org; Zdjęcia – Urząd Miejski w Oławie

Źródło materiału: www.gminaolawa.pl