Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy Oława podjęli Uchwałę Budżetową na 2019 rok. Sesja w tej sprawie odbyła się 28 grudnia 2018r.

Dochody budżetowe w projekcie Uchwały  Budżetowej nr IV/25/2018 zostały określone na 95,9 mln zł, zaś wydatki na 96,4 mln zł. Różnica, około 561 tys. zł, zostanie pokryta zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

W planie wydatków gminy przeznaczono m.in.: na oświatę około 22,5 mln zł., na pomoc społeczną około  3,3 mln zł, na ochronę zdrowia 3,58 mln zł. Świadczenia wychowawcze wyniosą w 2019 roku prawie 8,5 mln zł., a świadczenia rodzinne 4,2 mln zł. Na gospodarkę ściekową zabezpieczono w budżecie prawie 25 mln zł, a gospodarka odpadami komunalnymi obciąży budżet kwotą 3,2 mln zł.  Na drogi publiczne zabezpieczono około 5,1 mln zł. , na gospodarkę mieszkaniową – 978 tys. zł., zaś na bezpieczeństwo publiczne i obronę przeciwpożarową – ponad 950 tys. zł, w tym na ochotnicze straże pożarne gminy Oława 753 tys. zł.  Wydatki administracji publicznej wyniosą około 8,5 mln zł. , a rozliczenia różne około 958 tys. zł.

Z treścią Uchwały Budżetowej już wkrótce będzie się można zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl w zakładce Budżet.

Przypominamy, że sesje Rady Gminy Oława są nagrywane, można je przeglądać:

Sesje są także transmitowane na żywo.

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię