Komendant Powiatowy Policji w Oławie, nadkom. Paweł Urbańczyk, na uroczystej odprawie kadry kierowniczej, powierzył obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Oławie, kom. Kry-stianowi Wiżgale. Dotychczas funkcjonariusz kierował ogniwem ruchu drogowego.

Komendant Powiatowy Policji w Oławie, nadkom. Paweł Urbańczyk, w dniu 14 września br. na odprawie służbowej kadry kierowniczej, przy udziale  I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, mł. insp. Sławomira Tracza,  powierzył obowiązki zastępcy naczelnika wydziału prewencji, kom. Krystianowi Wiżgale, dotychczasowemu kierownikowi ogniwa ruchu drogowego. Funkcjonariusz wstąpił do służby w kwietnia 2000 r.  Od marca 2017 r . objął stanowisko kierownika ruchu drogowego w oławskiej komendzie. Wcześniej pełnił służbę w KPP w Lubinie , a następnie w KMP we Wrocławiu. W 2014 r. kom. Wiżgała zdał egzaminy oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.  Obowiązki zastępcy naczelnika wydziału prewencji, kom. Krystian Wiżgała pełni od 18 września br. Nadkom. Paweł Urbańczyk, życzył kom. Krystianowi Wiżgale owocnej współpracy z podwładnymi i samych sukcesów w służbie.

Kom. Krystian Wiżgała ma 38 lat, jest żonaty i posiada  trójkę dzieci.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię