W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej spowodowanych suszą, Wójt Gminy Domaniów wyjaśnia co następuje.

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych przyjmowane są w trybie ciągłym począwszy od czerwca  bieżącego roku w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniów (pokój nr 8).

Na wniosek Wójta Gminy Domaniów w dniu 22 czerwca 2018 roku, Wojewoda Dolnośląski powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym –  susza na terenie gminy Domaniów w 2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. komisja przekazała Wojewodzie Dolnośląskiemu protokoły dotyczące szacowania szkód w uprawach zbóż ozimych i jarych, drzew, krzewów i truskawek.

W dniu 23 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Domaniów wystąpił ponownie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania szkód w uprawach między innymi: kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków. Pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska DUW poinformował Wójta, że komisja która została powołana Zarządzeniem Nr 210 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. nadal jest uprawniona do szacowania szkód w uprawach, jednak w kolejnych okresach raportowania sporządzanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wyżej wymienione uprawy znajdujące się na terenie Gminy Domaniów nie zostały ujęte jako zagrożone suszą.

W momencie kiedy Instytut Badawczy w Puławach uzna, że w/w uprawy zagrożone są suszą, komisja gminna natychmiast przystąpi do szacowania szkód w uprawach rolnych.

Bieżące raporty dotyczące suszy publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl

Osoby do kontaktu:

Czesław Wiśniewski – tel. 71 301 73 72 e-mail: c.wisniewski@gminadomaniow.pl
Maria Lewandowska – tel. 71 301 73 66 e-mail: podatki@gminadomaniow.pl

W załączeniu skan pisma z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie szacowania szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Domaniów.

Wójt Gminy Domaniów
/-/ Wojciech Głogulski

pismo_z_dnia_28_sierpnia_2018_r_duw.pdf [1.51 MB]

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię