Od 1 lipca br. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „rodzina 500+”, a także „Dobry start” na nowy okres świadczeniowy 2018/2019. Od 1 sierpnia będzie można składać ww. wnioski tradycyjnie drogą papierową.

Więcej informacji:
– Programu Rodzina 500+ – kliknij tutaj
– Program Dobry Start – kliknij tutaj

Według art. 10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia Dobry startoraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia Dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Adres poczty elektronicznej z którego będą wysyłane informacje w sprawie przyznania świadczenia Dobry startdobrystart@gminaolawa.pl

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię