W Komendzie Powiatowej Policji w Oławie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy policjantów w 2018 roku. W naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinsp. Tomasz Trawiński, Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń, kierownictwo oławskiej komendy, policjanci oraz pracownicy policji, a także zaproszeni goście. Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Oławie, nadkom. Paweł Urbańczyk omówił wyniki pracy osiągnięte w minionym roku oraz cele i założenia na rok bieżący.

Wśród zaproszonych gości, na naradzie służbowej była obecna  szefowa Prokuratury Rejonowej w Oławie, prokurator Renata Procyk-Jończyk oraz prezes Sądu Rejonowego w Oławie, sędzia Anna Kowalczyk. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy  Policji w Oławie, nadkom. Paweł Urbańczyk, który powitał gości, a następnie przedstawił informację o najważniejszych wydarzeniach kryminalnych minionego roku i o wynikach pracy osiągniętych przez każdy z pionów w zarządzanej przez niego jednostce policji. Istotnym elementem sprawozdawczym było podsumowanie, w którym komendant podkreślił dobrą współpracę z sądem z prokuraturą i z przedstawicielami władz samorządowych. Komendant w swojej relacji zaznaczył również, jak ważnym obszarem współpracy oławskiej policji ze społecznością lokalną  jest realizacja programów policyjnych, takich jak „Twoja Komenda”, „Dzielnicowy bliżej nas”, a także „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Nadkom. Paweł Urbańczyk podziękował podległym mu policjantom i pracownikom cywilnym za trud i wysiłek włożony w pracę w 2018 roku. Komendant przedstawił również główne kierunki pracy na rok bieżący.

Po części sprawozdawczej głos zabrała Prokurator Rejonowa W Oławie, Renata Procyk-Jończyk. Szefowa oławskiej prokuratury wyraziła swoje podziękowania za dobrą współpracę z policją. Wyrazy podziękowania za troskę o bezpieczeństwo popłynęły również od Starosty Oławskiego, Zdzisława Brezdenia.

Na koniec spotkania głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński, który podziękował oławskim policjantom za zaangażowanie i dobrze wykonywanie zadania. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wskazał również obszary służby, w których należy jeszcze pracować z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię