Policjanci Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Oławie zorganizowali debatę społeczną dotyczącą przemocy w rodzinie. W debacie wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele: zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w powiecie, ośrodków pomocy społecznej oraz prokuratury.

5 grudnia o  godzinie 12.00 w sali Rajców oławskiego Ratusza I Zastępca komendanta Powiatowego Policji w Oławie, mł. insp. Sławomir Tracz, przywitał przybyłych gości na debatę poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego, podkreślając wagę problemu, a tym samym potrzebę usprawniania mechanizmów współpracy między instytucjami zobowiązanymi do wsparcia i udzielania pomocy ofiarom przemocy.  W dalszej części,  debatę poprowadził kierownik oławskich dzielnicowych, asp. szt. Rafał Bargiel, przedstawiając między innymi informacje związane ze zjawiskiem przemocy domowej, która przybiera postać nie tylko fizyczną ale także psychiczną. Niestety  według danych statystycznych,  zjawisko przemocy w rodzinie w powiecie ma tendencję wzrostową. Podczas debaty policjanci zaprezentowali uczestnikom kilka filmów instruktażowych przedstawiających m.in. pracę zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się tym problemem oraz uświadamiających, że przemoc domowa przybiera różne formy: przemocy fizycznej – skierowanej przeciwko członkowi rodziny, niosącej ryzyko uszkodzenia ciała, przemocy psychicznej- polegającej na poniżaniu zastraszaniu, szantażu emocjonalnym, manipulacji, krytyce, przemocy seksualnej – zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek aktywności seksualnej wbrew jej woli, przemocy ekonomicznej – m.in. kontrolowanie finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny oraz zaniedbania. Podczas spotkania podkreślono, że w wielu przypadkach konsekwencją przemocy jest nie tylko rozpad więzi rodzinnych, ale również kłopoty finansowe.  Z przemocą w rodzinie często wiążą się uzależnienia, które są przyczyną zaciągania kredytów stanowiących poważne niebezpieczeństwo dla finansów rodziny. W takich sytuacjach, najczęściej na osobie doznającej przemocy spoczywa większość obowiązków wynikających z posiadania rodziny. Dlatego każda sprawa związana z przemocą w rodzinie powinna być rozpatrywana indywidualnie. Aby pomoc ofiarom przemocy domowej była skuteczna, musi być kompleksowa, wynikająca ze współpracy wielu instytucji „pomocowych”.

Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach przyznali, że zagadnienie to powinno być przedmiotem dyskusji medialnych, mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie przyczyn i wszelkich konsekwencji tego zjawiska.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię