Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie otrzymały wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Szkoły zostały doposażone w interaktywne monitory dotykowe, które zostały podłączone do  internetu, dzięki temu uzyskały dostęp do zasobów edukacyjnych z całego świata. Obecnie w szkołach w ramach programu realizowanego przez Rząd trwa instalacja sieci szybkiego internetu. Dzięki temu jakość i szybkość połączeń z internetem ulegnie znacznej poprawie.

Na zakup czterech monitorów  w ramach programu dla szkół w gminie Domaniów przeznaczono 35.000,00 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 28.000,00 zł. oraz wkład własny Gminy w kwocie 7.000,00 zł.

Celem programu jest:

  1. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
  2. Zapewnienie uczniom szkół dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.
  3. Zapewnienie uczniom oraz nauczycielom szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie
    z interaktywnych monitorów dotykowych.

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię