Na ostatniej sesji Rady Gminy Domaniów podjęto uchwałę w zakresie udzielenia dotacji dla Powiatu Oławskiego na realizację zadania pn. „przebudowa chodnika w m. Piskorzów dr. 1590 D”.

Na podstawie przyjętej uchwały wójt Wojciech Głogulski podpisał porozumienie w zakresie współfinansowania kosztów  realizacji  zadania: „przebudowa chodnika w m. Piskorzów dr. 1590 D”. Szacowana wartość zamówienia zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 93 850,00 złotych

Strony umowy zobowiązują się do finansowania przedmiotu porozumienia w wysokości:

–          Gmina Domaniów     63 850,00 zł tj. 68 % wartości zamówienia

–          Powiat Oławski         30 000,00 zł tj. 32 % wartości zamówienia

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w Piskorzowie przy drodze powiatowej i jest zadaniem własnym Powiatu Oławskiego.

Mając jednak na względzie potrzeby i bezpieczeństwo naszych mieszkańców Samorząd Gminy Domaniów podjął decyzję o partycypacji w kosztach zadania i udzielenia dotacji dla Powiatu w wyżej wskazanej kwocie. Za wybór wykonawcy oraz zakres przebudowy chodnika odpowiedzialny jest Powiat Oławski.

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię