Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski podpisał umowę na realizację zadania: „Przebudowa części drogi gminnej położonej na działce nr 451, AM-2 w obrębie Domaniów w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą „DOMANIÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”.

W ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca tj. Zakład Usług Budowlanych Drogowych i Projektowych  Ryszard Kędzior Nowa Wieś Mała 26 49-340 Lewin Brzeski.

Całkowity koszt przebudowy drogi w Domaniówku wyniesie 212 667,00 PLN. Na realizację przedmiotowego zadania Urząd Gminy pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 92 400,00 PLN.

Jest to kolejny sukces naszej Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację poprawy gminnej infrastruktury drogowej.

W obecnej kadencji jednym z priorytetów obecnego samorządu jest poprawa stanu technicznego gminnych dróg o nawierzchni bitumicznej. Poniżej przedstawiamy informację o zrealizowanych zadaniach przebudowy gminnych dróg publicznych.

Informujemy także, że jako Gmina realizujemy zadania w zakresie przebudowy gminnych dróg publicznych.

Często mieszkańcy składają skargi na katastrofalny stan techniczny takich dróg jak z Pełczyc przez Polwicę, Piskorzówek, Danielowice Gostkowice do Nowojowic i z Danielowic do Kuchar, z Polwicy do Wierzbna, z Wierzbna przez Janków do Teodorowa , z Kończyc do Grodziszowic,  z Goszczy przez Wyszkowice, Kurzątkowice do Kończyc, ze Skrzypnika do Wyszkowic,ze Swojkowa do Gęsic, z Domaniowa przez Piskorzówek do Piskorzowa. Wszystkie te drogi należą do Powiatu Oławskiego i jest on odpowiedzialny za ich utrzymanie i stan techniczny

Przebudowa dróg gminnych publicznych w obecnej kadencji:

´  Droga w Domaniowie do szkoły i na boisko – długość drogi 282 mb, szerokość jezdni asfaltowej 4,5 m, powierzchnia asfaltowa jezdni –  1351 m2.

´  Droga z Kończyc do końca miejscowości Radoszkowice – długość drogi 1540  mb, szerokość jezdni asfaltowej 5 m, powierzchnia asfaltowa jezdni – 7 900 m2.

´  Droga z Piskorzówka do końca miejscowości Radłowice – długość drogi 1620  mb, szerokość jezdni asfaltowej 5 m, powierzchnia asfaltowa jezdni – 8 100 m2.

´  W realizacji droga w miejscowości Domaniówek – długość drogi 432 mb, szerokość jezdni asfaltowej 4 m, powierzchnia asfaltowa jezdni – 1945 m2.

W zakresie przebudowy dróg gminnych publicznych bitumicznych
w kadencji 2014-2018 nastąpił wzrost 
o 648%
powierzchni przebudowanych gminnych dróg publicznych  w porównaniu
z kadencją 2010-2014

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię