20 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Oławie odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach wspólnych działań oławskiej Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli placówek oświatowych w powiecie oraz pracowników komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenie odbyło się pod hasłem „Dopalacze, czym są i jak działają?”

W szkoleniu wzięło udział 65 przedstawicieli  szkół powiatu oławskiego, głównie pedagodzy i  psycholodzy. Obecni byli także  pracownicy miejskich i gminnych  komisji ds. rozwiązywania  problemów alkoholowych, przedstawiciele Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym przedstawiciele rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Podczas szkolenia pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie przedstawili prezentację pn. „Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi”. Policja zaprezentowała w formie pokazu multimedialnego „Problematykę przestępczości  narkotykowej  oraz specyfikę środków zastępczych i substancji psychoaktywnych, jako nowych narkotyków”. Dzielnicowa, asp. Wioletta Polerowicz, omówiła działania prewencyjne, jakie podejmuje oławska policja w omawianym zakresie, przypomniała o przyczynach sięgania po narkotyki przez młodzież i dorosłych. Szkolenie było doskonałą okazją do zaprezentowania przez funkcjonariuszkę walizki edukacyjnej „DrugStop”, służącej oławskim policjantom jako materiał poglądowy podczas szkoleń z rodzicami. Zawiera ona przedmioty, które można na co dzień spotkać u młodych ludzi w domu oraz w szkole, a często wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię