W Komendzie Powiatowej Policji w Oławie gościły dwie „klasy policyjne” z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Oławie. Wizyta ta miała na celu przyjrzenie się z bliska pracy policjanta i poznanie przez młodzież zasad funkcjonowania Policji.

W ramach preorientacji zawodowej, uczniowie dwóch klas liceum ogólnokształcącego  – pierwszej i drugiej – o profilu „edukacja policyjna” z CKZiU w Oławie odwiedzili  miejscową jednostkę policji. Wizyta ta, oprócz zwiedzania budynku komendy,  miała także  na celu przybliżenie młodym ludziom , stojącym  przed wyborem przyszłego zawodu, specyfiki służby w Policji. Przy tej okazji, młodzież mogła z bliska przyjrzeć się pracy dyżurnego policji, technika kryminalistyki, dzielnicowego i funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pracownicy kadrowi omówili zasady  i warunki przyjęcia do służby w Policji. Odpowiadali również na pytania młodzieży dotyczące pracy w Policji. Punktem kulminacyjnym spotkania, była projekcja filmu instruktażowego, przedstawiającego  policjantów podejmujących różne czynności służbowe. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się spotkanie  z Komendantem Powiatowym Policji w Oławie, nadkom. Pawłem Urbańczykiem, który interesująco opowiadał o ciężkiej ale jakże satysfakcjonującej służbie.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży, która być może w przyszłości podejmie decyzję o wstąpieniu do Policji.

Oficer Prasowy KPP w Oławie
podinsp. Alicja Jędo

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię