Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Brzegu prowadzi prace budowlane na ulicach Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy. Zadanie realizowane jest w systemie partnerstwa publiczno-prawnego.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga: 840 m. w ul. Leśnej i 400 m w ul. Chabrowej w Bystrzycy. Nawierzchnia drogi będzie wykonana z asfaltu, a chodniki z kostki betonowej. Zostanie wykonane również odwodnienie dróg i oświetlenie uliczne, a także budowa kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowej do granicy działki. Umowa z Wykonawcą obejmuje również utrzymanie wybudowanych dróg do 2030 roku.

Zgodnie z umową inwestycja miała być zakończona do grudnia 2018r. Niestety w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono, że istniejąca sieć wodociągowa jest posadowiona na niektórych odcinkach płycej, niż wynika to z map geodezyjnych. Dlatego zachodzi konieczność przebudowy wodociągu i ułożenia go głębiej. Ta nieoczekiwana sytuacja może przyczynić się do zmiany terminu zakończenia budowy dróg. Na obecnym etapie trudno określić, czy i o ile zmieni się termin zakończenia całej inwestycji.

Zostaw odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz
Proszę podać swoje imię